Morasko

Meteoryt żelazny (oktaedryt gruboziarnisty) znajdowany na terytorium Polski od 1914 r. Pierwszy okaz znaleziono właśnie w tym roku podczas budowy umocnień wojskowych. W następnych latach, aż do czasów współczesnych znajdowane są kolejne okazy tego meteorytu. Jest to wynikiem tego, że około 5-6tys. lat temu doszło w tym miejscu do spadku deszczu meteorytów. Miejscowość Morasko jest obecnie dzielnicą Poznania.