Anneaux de mariage HYDRUS

Anneaux en météorite de Damas

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaproponowała ustanowienie roku 2019 Rokiem Rzeki Odry. Stało się to czynnikiem zapalnym do splecenia z sobą kilku oczekujących na realizację pomysłów i stworzenia nowego wzoru obrączek.

Les couches de météorite et d`or forgées sur le modèle de l`acier damassé rapellent les reflets scintillants sur la surface de la rivière méandreuse et des lueurs lunaires sur les écailles d`un serpent rampant.
Le materiau de météorite usé pour créer ces anneaux n`est pas accidentel – Hydrus , c`est le nom une des constellations stellaires qui illumine le ciel pendant la nuit.

Prix: 1200 EUR

Les anneaux stellaires qui correspondent à l`ornementation du poignard en acier damassé couvert du patine.

La surface des bagues ressemble à une surface d`eau ondulante en raison du contraste entre la météorite et l`or.

La surface d`une rivière orageuse. Les alliances damasquines – souvenir pour vivre ensemble.

Kris – sztylet lub puginał malajski

Kris – sztylet lub puginał malajski, zwykle o wężowatej klindze z bruzdami i często małą, haczykowatą wypustką. Długość jego głowni wynosi około 30–40 cm. Sztylet stał się narodowym symbolem Malezji. Zazwyczaj uzupełnia galową garderobę arystokracji. W swoim charakterystycznym kształcie pojawił się dopiero około wieku XIII, jednak jego tradycja ma korzenie w prehistorii. Najwcześniej pojawił się na Jawie w IV wieku, w późniejszym okresie pojawiły się różne lokalne odmiany. Każda odmiana mogła być używana tylko przez określoną klasę osób. Kris stanowi obiekt czci niemal religijnej, ofiaruje się mu kwiaty, kadzidła i żywność. Dla nabrania mocy magicznej wbijano kris w ciało węża. Również sama forma klingi nawiązuje do symboliki węża naga (wężokształtne bóstwa wodne). Czcią darzono również wytwórców, zwanych empu, przypisując im znajomość magii. Wykorzystywali oni, oprócz zwykłego żelaza, również żelazo pochodzące z meteorytów, uzyskując odpowiedni efekt dekoracyjny (skuwano 3 warstwy miękkiej stali lub żelaza z żelazem pochodzącym z meteorów zawierającego ok. 3% niklu). Rękojeść dawnych krisów nawiązuje natomiast do postaci ludzkiej.

Źródło: Wikipedia
Dodatkowe informacje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kris