Przy opracowaniu wzorów góralskich obrączek ślubnych oraz omówieniu praw autorskich udział brali Wojciech Błachuta i Małgorzata Król, pochodzący z Zakopanego, rodowici górale.

Wojciech Błachuta

Z wykształcenia magister inżynier architektury. Studia I stopnia ukończył na Podhalańskiej Wyższej Szkole Zawodowej, II stopnia na Akademii Krakowskiej im. A. Frycza-Modrzewskiego. Ukończył Technikum Budowlane im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

Małgorzata Król

Uzyskała tytuł dyplomowanego projektanta ze wzornictwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kontynuuje studia II stopnia na kierunku Art&Design również na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Technikum Budowlane im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem.

Pierwsze w Polsce kolekcje obrączek z motywem góralskim – styczeń 2017 r.

Moje pierwsze obrączki „Duzo i Malućko Cetyna” ze wzornictwem o stylistyce góralskiej wykonane dla Małgorzaty Król i Wojciecha Błachuty.

Duzo i Malućko Cetyna

Przekazanie obrączek nastąpiło w trakcie odbywających się w Zakopanem Pierwszych Targów Ślubnych 21 stycznia 2018r. Ustalenia wzoru obrączek góralskich rozpoczęły się w styczniu 2017 r. Ostatecznie zdecydowano się na umieszczeniu na obrączkach faktury odciśniętej z kawałka drewna ze starej góralskiej chałupy oraz ręcznym wyrzeźbieniu motywów gwiazdy góralskiej. Od strony wewnętrznej umieszczono odciski linii papilarnych przyszłych małżonków.

Zaczesywane Sibrem Tatrzańskim

Stylizowane ślubne obrączki góralskie. W punkcie centralnym ręcznie wygrawerowano gwiazdę góralską, po bokach której znajduje się parzenica (nazwa oznacza m.in. snycerskie motywy zdobnicze w kształcie serca). Od strony wewnętrznej umieszczone zostały odciski linii papilarnych wykonane techniką wosku traconego.

Ślubne obrączki góralskie z wyrzeźbionym ręcznie napisem „IHS”, który jest odpowiednikiem greckiego imienia Jezusa: ΙΗΣΟΥΣ (Ἰησοῦς) (czyt. Iesu:s). Napis ten wraz z krzyżem podobno miał ujrzeć cesarz Konstantyn Wielki w czasie wizji przed bitwą z Maksencjuszem w 312 r. przy moście mulwijskim. Skrót w formie „IHS” po raz pierwszy pojawił się na monetach Justyniana II na przełomie VII–VIII wieku. (Fragment tekstu zaczerpnięty z Wikipedii). Na obrączkach góralskich, od strony wewnętrznej zostały umieszczone odciski linii papilarnych.

Podkrakowska inspiracja.
Zakopiańska parzenica z ornamentem widocznym na góralskich obrączkach.

Malućko Cetyna

Stylizowane ślubne obrączki góralskie z wygrawerowaną ręcznie gwiazdą góralską. Umieszczona na obrączkach faktura pochodzi z kawałka drewna ze starej góralskiej chałupy.

Duzo Cetyna

Stylizowane ślubne obrączki góralskie z wygrawerowaną ręcznie gwiazdą góralską. Umieszczona na obrączkach faktura pochodzi z kawałka drewna ze starej góralskiej chałupy.

Ornamenty góralskie grawerowane są na obrączkach ręcznie, dzięki tradycyjnym metodom, biżuteria ślubna zyskuje indywidualny  i  niepowtarzalny charakter.

Istnieje możliwość dowolnego doboru motywów góralskich umieszczanych na obrączkach oraz wyboru szerokości samych obrączek. Klient uczestnicząc aktywnie w projektowaniu tworzy indywidualny i niepowtarzalny wyrób.

Serdecznie dziękuję Państwu Marii i Janowi Błachutom z Gubałówki za użyczenie rodzinnych, tradycyjnych pamiątek, które zostały wykorzystane  w sesji zdjęciowej obrączek.

Górskie Targi Ślubne – stolica Podhala – Zakopane,

21 stycznia 2017 r.

Górskie Targi Ślubne – Zakopane 21 stycznia 2017 r.
Górskie Targi Ślubne – Zakopane 21 stycznia 2017 r.
Górskie Targi Ślubne – Zakopane 21 stycznia 2017 r.

Pokazy dawnej sztuki złotniczej w Zakopanem : wykuwanie parzenicy w srebrze. Biżuteria została przekazana najbardziej aktywnej góralce. Jak widać na zdjęciach, w czasie spotkania panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. Zjechali się goście nie tylko z Podhala,  ale i z Krakowa i Wrocławia.

W sprawie omówienia indywidualnych zamówień
proszę o kontakt od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00 – 18:00.