ORYGINAŁY – rzymskie z I i III wieku n.e. oraz greckie z I wieku p.n.e. Srebro, miedź, brąz.