Nota prawna

Prezentowane wzory biżuterii stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 ze zm.) i są objęte ochroną w zakresie określonym w art. 16 i 17 ww. ustawy.

Wszelkie prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji przysługują Sławomirowi Dereckiemu. Jakiekolwiek wykorzystanie, przetwarzanie, kopiowanie prezentowanych wzorów bez pisemnej zgody twórcy jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności określonej w art. 79 ww. ustawy oraz podjęcia działań, o których mowa w art. 80 ww. ustawy.

Naruszenie autorskich praw osobistych twórcy jest zabronione pod rygorem wystąpienia z powództwem o ochronę naruszonych praw na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy.

Pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich prezentowanych utworów świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Piotra Golca.