Moja rodzina zajmuje się kupiectwem już od przeszło 100 lat. Nazwisko Derecki zawsze było gwarantem dobrze zawartej transakcji.

Przedstawiona dokumentacja stanowi tylko część z ocalałych dokumentów po zawieruchach okresu II Wojny Światowej i czasów stalinowskich. Posiadanie takich dokumentów w tych czasach groziło poważnymi konsekwencjami.

Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się odnaleźć pozostałe jej fragmenty.

Polisa TU "Przyszłość"

Dokument z 1928 roku – polisa mojego dziadka Zygmunta Dereckiego świadcząca o kupieckim pochodzeniu rodziny Dereckich. Umowa o wartości 1000 $ w złocie była zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń ” Przyszłość” w Warszawie.

 

Jedna z transakcji z 1917 r. zawartych przez mojego pradziadka Ignacego Dereckiego na sumę 3000 rubli (równowartość 3,96 kg złota próby 0,585).