Wystawa minerałów co roku ściąga turystów z odległych stron świata i wielu stolic: Paryża, Londynu, Wiednia, Berlina, Budapesztu, Pragi i naszej Warszawy - Bourse aux minéraux

Sainte - Marie - aux- Mines, Francja 2002