Wystawa minerałów - Bourse aux minéraux

Sainte - Marie - aux- Mines, Francja 2002