Dzięki temu, że Lublin jest jednym z najstarszych miast Polski, zachowały się w nim pamiątki z różnych epok, począwszy od zarania polskiej państwowości, poprzez średniowiecze i renesans (szczególnie tzw. renesans lubelski, który stanowił złoty okres w rozwoju miasta) aż po barok i klasycyzm i czasy późniejsze. Swoje materialne ślady pozostawili W Lublinie zarówno zaborcy, jak i działacze niepodległościowi. Również XX wiek zostawił po sobie wiele obiektów. Pamiątki te uzupełniają zbiory muzeów, oferta kulturalna teatrów i kin.

Architektura Lublina to nie tylko Stare Miasto i zabytkowe kamienice, ale również architektura kościelna. Budowle sakralne prezentują różne okresy stylowe od gotyku do czasów współczesnych.

Obok Bramy Krakowskiej drugi rozpoznawalny symbol architektoniczny miasta stanowi Zamek Lubelski. Budowę grodu na wzgórzu zamkowym przypisuje się Bolesławowi Chrobremu. Najstarszymi zachowanymi obiektami w zamku są kaplica św. Trójcy oraz XIII-wieczny donżon. Z czasów budowy i rozbudowy zamku pochodzi również gotycka baszta obronna, znajdująca się obok Bramy Krakowskiej. W pobliżu zamku usytuowane są natomiast dawne zabudowania szpitala św. Łazarza i kościół św. Wojciecha.

Z uwagi na bogatą historię miasta, którego początki sięgają VI wieku, w Lublinie znajduje się szereg zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.  Nie wszyscy wiedzą, że przed 100 laty Lublin był na krótki okres stolicą  Polski.

Warto również odwiedzić pobliski Nałęczów, niegdyś letnią stolicę Polski,  z którym związana była twórczość Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza,  Stanisława Witkiewicza,  Zofii Nałkowskiej, Bolesława Prusa i Michała Elwiro Andriolliego- znanego artysty, malarza i rzeźbiarza. Bywał tu również Edward Rydz-Śmigły- ewentualny następca prezydenta.

 

 

Źródło: pl.wikipedia.org

Kolaż zdjęć Lublina: Starówka i Śródmieście, kamienice w Rynku, Zamek Lubelski, Stare Miasto, kamienica Klonowica, kamienice przy placu Po Farze.
Ten plik został stworzony i dodany przez Szater Wikimedia Commons Polska Wikipedia [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons