Kosmiczny krzyż dla kurii

Krzyż kosmiczny wykonany ze srebra, z meteorytami Tatahouine, przekazany w formie daru dla Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Metropolity Wrocławskiego. W centrum krzyża umiejscowiony został odcisk linii papilarnych Jego Ekscelencji.

We wczesnym średniowieczu pojawiła się idea krzyża rozumianego jako forma quadrata mundi. Znany już w antyku jako znak kosmiczny słońca crux quadrata – krzyż o równych ramionach, został odniesiony do krzyża Chrystusowego, który krył w sobie mundus tetragonus − świat wpisany w kwadrat.

Dla słynnego greckiego poety i kaznodziei Andrzeja z Krety drzewo krzyża postawione na Golgocie stanowiło jakby oś świata i w ten sposób jednało Kosmos oraz wiązało ze sobą wszystkie jego wymiary:

„Krzyżu. któryś jest pojednaniem kosmosu, granicą ziemskiej przestrzeni, wysokością nieba i głębokością ziemi, więzią stworzenia, długością wszystkiego, co widzialne, szerokością wrzechświata”.

Irlandzki komentarz do Ewangelii wg św. Marka z VII w. Wspomina:

„Sam krzyż czymże jest, jeśli nie kwadratową formą świata? Wschód błyszczy na górze, Północ jest z prawej, Południe z lewej strony, a Zachód na dole”.

Całość tekstu pochodzi z książki Stanisława Kobielusa „Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory”.