Spleceni historią

Słowiańskie obrączki dla pary którą połączyła pasja

Karolina i Bartosz którzy odwiedzili naszą złotniczą kuźnie okazali się być wyjątkową parą. Połączyła ich pasja do historii i praca w której realizują swoje zamiłowania. Poszukiwali czegoś jedynego w swoim rodzaju a jednocześnie inspirowanego dawną biżuterią…Karolina i Bartosz którzy odwiedzili naszą złotniczą kuźnie okazali się być wyjątkową parą. Połączyła ich pasja do historii i praca w której realizują swoje zamiłowania. Poszukiwali czegoś jedynego w swoim rodzaju a jednocześnie inspirowanego dawną biżuterią… Wykute dla nich słowiańskie obrączki łączą tradycję z innowacyjnym wykonaniem. Krawędzie pierścieni powstały z meteorytu skuwanego w stal damasceńską. Środkowa część to warkocz spleciony z trzech złotych linii. Kontrast który dzięki temu powstał przypomina ostrze średniowiecznego miecza, w którym miękki rdzeń o skomplikowanym rysunku (nadający sprężystość) otoczony jest przez twardą stal która go chroni a zarazem pozwala stworzyć powierzchnię tnącą. Wzajemne przenikanie i uzupełnianie swoimi właściwościami dwóch, całkowicie odmiennych rodzajów metalu, jest doskonałą metaforą małżeństwa. Bo często to, co nas najbardziej odróżnia od siebie jest tym co spaja najmocniej. 

Karolina Czonstke

Asystentka w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także skandynawista oraz przewodnik. Związana również z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, oddział Grodzisko w Sopocie. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Karolina Czonstke. Asystentka w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także skandynawista oraz przewodnik. Związana również z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, oddział Grodzisko w Sopocie. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Jej szerokie zainteresowania badawcze skupiają się nie tylko na kontaktach interregionalnych w południowej części Morza Bałtyckiego w okresie wczesnego średniowiecza, relacjach słowiańsko-skandynawskich, cyrkulacji srebra oraz biżuterii słowiańskiej pojawiającej się basenie bałtyckim, ale także przemianach w obrządku pogrzebowym i osadnictwie w regionie oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Od 2012 wspólnie z Bartoszem Świątkowskim prowadzą badania archeologiczne na wyspie Bornholm, w których uczestniczą studenci z Polski, Danii, Holandii, Wysp Brytyjskich, czy Stanów Zjednoczonych. Prace te skupiają się na odkrywaniu i dokumentowaniu miejsc związanych ze zdeponowaniem skarbów srebrnych zwierających biżuterię słowiańską. Były już przedmiotem kilku grantów badawczych oraz publikacji.

Od 2014 prowadzą również równolegle projekt związany z badaniami zmian w obrządku pogrzebowym oraz miejscami centralnymi w południowej części Skandynawii w okresie wędrówek ludów i dobie wikińskiej. Prowadzili m.in. badania na najważniejszym cmantarzysku w okres Vendel w Danii – Nørre Sandegård, stanowisku kultowym Smørenge oraz kompleksie Sorte Muld. Od 2017 roku prowadzą również badania na terenie pojezierza starogardzkiego związane z grodziskiem w Owidzu.

Ponadto Karolina Czonstke podejmuje aktywne działania związane z popularyzacją nauki, a zwłaszcza dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego, wykorzystywaniem jego potencjału turystycznego przy współpracy różnych środowisk oraz grup odbiorców. Razem z Bartoszem Światkowskim są inicjatorami i autorami międzynarodowego projektu ArchaeoBalt, którego jednym z celi jest popularyzacja dziedzictwa archeologicznego regionu Bałtyku poprzez różne formy aktywności oraz rozwój archeoturystyki i szlaków kulturowych.

Autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu archeologii, historii, dziedzictwa kulturowego i turystyki, a także wystaw prezentowanych w kraju i zagranicą m.in. „Ostrów Lednicki – kultowe dziedzictwo Europy”, „Places of power and rituals”. Uczestniczka oraz współorganizatorka licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członkini Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów. Prywatnie miłośniczka dwóch kółek oraz fotografii.

Bartosz Świątkowski

Asystent w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Historycznego UG, regionalista i fotograf. Ukończył Studia Podyplomowe GIS, Fotogrametrii i Teledetekcja na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Związany również z Uniwersytetem Wrocławskim. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego. Uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych na terenie Polski, ale także Danii, Ukrainy i Rosji. Współorganizator wielu wydarzeń mających na celu popularyzację dziedzictwa południowego Bałtyku, a także Pomorza oraz Kociewia i jego materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Posiada bardzo szeroki zakres zainteresowań badawczych. Skupia się głównie jednak na zagadnieniach związanych z przemianami w ceramice oraz uzbrojeniu w rejonie Morza Bałtyckiego w okresie od III do X  wieku, archeologią prawną, a w sposób szczególny poszukiwaniem dawnych miejsc straceń na Śląsku na podstawie map rękopiśmiennych. Ponadto metodami nieinwazyjnymi poszukiwań i weryfikacji stanowisk archeologicznych, a także historią i archeologią Prus oraz Państwa Krzyżackiego.

Od 2012 roku wspólnie z Karoliną Czonstke prowadzą badania na wyspie Bornholm, w których uczestniczą studenci z kraju i zagranicy, w trakcie których skupiał się na przemianach Od 2014 prowadzą również równolegle projekt związany z badaniami zmian w obrządku pogrzebowym oraz miejscami centralnymi w południowej części Skandynawii w okresie wędrówek ludów i dobie wikińskiej. Prowadzili m.in. badania na najważniejszym cmentarzysku w okres Vendel w Danii – Nørre Sandegård, stanowisku kultowym Smørenge oraz kompleksie Sorte Muld. Od 2017 roku prowadzą również badania na terenie pojezierza starogardzkiego związane z grodziskiem w Owidzu.

Wyniki swoich prac prezentował na ponad 20 konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i zagranicą. Uczestnik licznych projektów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor blisko 30 publikacji i opracowań naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu archeologii, historii, upowszechniania wiedzy.

Razem z Karoliną Czonstke jest inicjatorami i autorami międzynarodowego projektu ArchaeoBalt popularyzującym dziedzictwo Bałtyku W życiu prywatnym nieoprawny bibliofil, miłośnik nowych technologii, wypraw bliższych i dalszych oraz fotografii.

Miłość zrodzona z pasji potrzebuje wyjątkowej oprawy