Giełda Skamieniałości, Minerałów i Biżuterii

Zurich 2005