Ghubara

Meteoryt kamienny (chondryt L5) znajdowany od 1954r. na terytorium Omanu (Półwysep Arabski). Meteoryty kamienne są podobne do skał ziemskich i najtrudniej je rozpoznać, należą do najpospolitszych okazów (ok.94% spadków). Zbudowane są z minerałów krzemianowych – oliwinów i piroksenów, zawierają sporą ilość żelaza niklonośnego.