Imilac

Meteoryt żelazno-kamienny, pallasyt. Od 1822r. znajdowane są liczne bryły do 200 kg wagi w dolinie na SW od Imilac, na pustyni Atacama. Znajdował je m.in. Ignacy Domeyko i jeden okaz, 22,6 kg podarował krakowskiej Akademii Umiejętności. Znajdował je też Haag i inni poszukiwacze. Większość dużych okazów była wysoko na zboczach stromego wzgórza. Znaleziono też krater, wokół którego w promieniu kilometra rozrzucone były odłamki meteorytu.