Gao-Guenie

Meteoryt kamienny, orientowany. Skład: oliwiny, pirokseny, metaliczne żelazo z niklem, troilit. Pochodzi prawdopodobnie z planetoidy Hebe krążącej wokół Słońca za orbitą Marsa. Wiek: 4,5 miliarda lat. Spadł z deszczem podobnych kamieni wiosną 1960 roku w Burkina Faso w Afryce. Opór powietrza nadał mu kształt orientowany z wyróżnioną przednią i tylną stronę względem kierunku spadania.