Tektyt – szkliwo pometeorytowe, oplecione nieregularną złotą linią w oryginalej zawieszce

W trzeciorzędzie (miocen) zderzył się z Ziemią wielki meteoryt powodując powstanie obecnego krateru Ries koło Stuttgartu. W wyniku tego zderzenia powstało ciśnienie kilku tysięcy atmosfer i bardzo wysoka temperatura. Skały powierzchniowe uległy przeobrażeniu, przetapiając się na szkliwo. Część stopionej materii została wyrzucona na odległość ponad 300 km zastygając po drodze i spadając na teren dzisiejszych Czech. Chemicznie tektyty stanowią szkliwo krzemionkowe o dużej zawartości SiO2. Bezpostaciowe. Twardość według skali Mohsa 6-7. Barwa przejrzysta, zielonkawo-trawiasta, o różnych odcieniach. Szkliwo to jest jednym z piękniejszych tektytów występujących na Ziemi.