„Jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie za sprawą bystrości swojego wzroku, czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów.”

Te ponadczasowe słowa Bernarda z Chartres w pełni oddają ideę czerpania z ogromnego zasobu dawnych mistrzów wzornictwa. Antyk, Rokoko, Secesja, Surrealizm… W każdym z tych stylów odnajdziemy cząstki idei, która również i mi przyświeca w procesie twórczym – idei miękkości materii. Podatność na przemijanie wszystkiego co nas otacza oraz próby uchwycenia tego w momencie – to zagadnienia, z którymi artyści zmagali się od wieków. Użycie zwykle zarzucanej przez złotników (z powodu czasochłonności) techniki ”wosku traconego” pozwala urzeczywistnić połączenie zamysłu artystycznego z plastycznością wyrobu końcowego.

Twórcy tacy jak Salvador Dali, Gustav Klimt, Alfons Mucha również zafascynowani miękkimi, asymetrycznymi liniami do perfekcji doprowadzili urzeczywistnianie swoich zamysłów. Staram się w swoich pracach czerpać inspiracje z dzieł tych ”gigantów”, nie by powielać a rozwijać zamysł artystyczny.

Rzeźba pt. ”Profile of Time – Profil Czasu” w DH Arkady, obecnie przed gmachem Sky Tower’a

Monumentalna praca Salvadora Dali pochodząca z powstałej między 1977 a 1984 rokiem serii. Kontynuuje ona tematykę jednego z najsłynniejszych dzieł artysty – namalowanego w 1931 roku obrazu „Trwałość pamięci” (Obecnie w zbiorach nowojorskiego Museum of Modern Art). To kanoniczne dzieło stanowi rozważanie artysty nad życiem, przemijaniem, czasem oraz trwałością losu ludzkiego. Swoją formą oddaje doskonale ideę płynnej materii twórczej, uchwyconej na wieki w chwili sprawczej dzieła niczym owad w bursztynie.

Paryż, Wiedeń, Lion, Strasburg.