Moja fascynacja dłonią, gestykulacją, liniami papilarnymi.

Rzeźby dłoni w srebrze powstały między 16 a 19 rokiem życia (między 1978 r. a 1980 r.). Już wówczas zwracałem uwagę na kształt linii papilarnych. W pogłębionej formie widać je na zdjęciach otwartych dłoni. Przeciętna wielkość dłoni – 35 mm.

Wosk ze świeczki został wlany do formy ukształtowanej z kawałka blachy. Po zastygnięciu otrzymałem walec, który stawał się materiałem rzeźbiarskim. Z tej rzeźby woskowej został odlany model dłoni w srebrze.

Rzeźba dłoni w srebrze