Płetwonurek 01'91

Magazyn sportów podwodnych

W młodości moje hobby nie ograniczało się do meteorytów i skamieniałości. Razem z aktualnym prezesem klubu płetwonurkowego „Castor” wspierałem redakcyjnie magazyn sportów podwodnych „Płetwonurek” z redakcją przy ulicy Świdnickiej 28. 

Przeprowadzałem relacje z nurkowań na Pojezierzu Lubuskim – pomiędzy miejscowościami Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. 
Pisałem o tamtejszych akwenach, parkach i rezerwatach. Nawiązałem współpracę z lokalnym Urzędem Miasta a nawet z gorzowską policją wodną. Natura była od zawsze mi bardzo bliska, dlatego często przeprowadzaliśmy akcje oczyszczania jezior i staraliśmy się o możliwie największą ochronę środowiska. 

Ówcześnie, a także obecnie, zajmowałem się nie tylko tworzeniem obrączek. Zawsze bliska mi była także biżuteria tematyczna – wykonywana na specjalne zamówienia, choćby płetwonurków. 

Poniżej prezentuję państwu skan unikatowego numeru pierwszego wspomnianego czasopisma ze stycznia 1991 roku, będącego autorskim pomysłem mojego kręgu znajomych pod kierownictwem Marka Worsztynowicza. 

Na zdjęciu pierwszy z prawej obecny prezes klubu nurkowego „Castor” pan Ireneusz Małolepszy.

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelny – Marek Worsztynowicz,
Współtworzący: Sławomir Derecki, Andrzej Jasiński, Paweł Kaczmarek, Ireneusz Małolepszy, Wojciech Nowak, Małgorzata i Roman Pożaryccy, Mirosław ZImnoch
Opracowanie graficzne: Konstanty Szampowalski
Korekta: Magda Bodnar

Wydawca: Przedsiąbiorstwo Usługowo-Wydawnicze „Płetwonurek”
Wrocław, ul. Świdnicka 28

Druk: ZE ELWRO, Dział Poligrafii, Wrocław, ul. Ostrowskiego 3