Wikingowie wśród nas? Złote linie wkute pomiędzy warstwy stali damasceńskiej - oryginalna biżuteria artystyczna

Państwo polskie rzeczywiście powstało w wyniku militarnego przewrotu, ale czynnik sprawczy i decydujący nie był pochodzenia miejscowego, lecz zewnętrznego. Byli nim skandynawscy Waregowie, którzy przybyli z Rusi Kijowskiej w pierwszych dziesięcioleciach X wieku, wspierani w drugiej połowie tegoż stuleciach przez wikingów z Pomorza, w szczególności z Wolina. Wizyty Skandynawów na naszych ziemiach po zasiedleniu ich przez Słowian zdarzały się wielokrotnie, poczynając od VI wieku; pozostawiły swe uchwytne dla archeologów ślady, ale zapłon inicjujący powstanie państwa nastąpił dopiero w wieku X. W tym czasie Skandynawowie tworzyli najbardziej twórczą i dynamiczną populację w Europie. Byli niedościgłymi żeglarzami, konstruktorami okrętów, wojownikami, również twórcami lub inicjatorami powstawania państw. Działali w całej Europie, szczególnie w rejonach położonych na morskich wybrzeżach i nad wielkimi rzekami, od Irlandii po Sycylię, od Nowogrodu po Konstantynopol. Byłoby dziwne, gdyby nie zawitali na nasze polskie ziemie.

Do ujścia Odry i Wisły ze swej ojczyzny mieli najbliżej. Bez trudu też, Prypecią i Bugiem, mogli dopływać na nasze ziemie z Kijowa, gdzie już pod koniec IX wieku założyli swe państwo.

Czytaj więcej: https://histmag.org/Skad-wzieli-sie-Polacy-11058/

Można zatem zakładać, że uroda Słowianek mogła urzec niektórych wikingów, a ich potomkowie mogą żyć wśród nas

Wszystko to mogło się dziać w dawnej osadzie zwanej Truso. Osadę wybudowali wikingowie z Danii na wschodnim brzegu jeziora Drużno, na wysokości wsi Janów, kilka kilometrów na południe od Elbląga. A mieszkali tu zgodnie obok siebie wikingowie, plemiona pruskie i słowiańskie. Już wkrótce przedstawimy nasze pomysły związane z dziedzictwem tej osady.

Wrocławska Galeria Derecki wykonuje niezwykle oryginalną biżuterię .

Zmagania z materiałem przy palenisku kowalskim – w ten sposób powstaje biżuteria artystyczna

Meteoryty przygotowane do kucia damastu, materiału na przyszłe niecodzienne obrączki

Sztabki meteorytu powoli stają się meteorytową stalą damasceńską, z której wykonywane są obrączki, pierścienie z brylantami, bransolety i kolczyki -jednym słowem- niezwykle oryginalna biżuteria.

Baczne obserwacje technik działań zaprzyjaźnionych kowali z VikingArt

Obrączki Coma Berenices Magna w pobliżu kuźni, gdzie powstaje słynna broń Wikingów.

Obrączki słowiańskie dla klientów z Warszawy – Świętowit na tle kuźni VikingArt

Obrączki z damastu z wygrawerowanym herbem ” Bielak”  na tle kużni ” Wikingów „

Na szarawym damaście wyrazisty zarys złotych linii