Allende

Meteoryt kamienny (chondryt węglisty CV3) spadł jako deszcz kamieni 8 lutego 1969 roku w Meksyku. Skład: chondry oliwinowe i piroksenowe, inkluzje wapniowo-glinowe i matrix ze związkami organicznymi i ziarnami międzygwiazdowymi. Pochodzi z planetoid obiegających Słońce między orbitami Marsa i Jowisza. Liczy 4,56 miliardów lat. Jest to najstarsza, najbardziej pierwotna materia dostępna na Ziemi.