XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2004

Meteorytowe serduszko w naturalny sposób obtopione przez atmosferę ziemską. Meteoryt żelazny Sikhote Alin, Rosja. Spadek obserwowany 12.02.1947r.

Jego autentyczność potwierdzają największe autorytety naukowe w Polsce: pierwszy od lewej – prof. Andrzej Manecki (AGH Kraków), Dyr. Planetarium Olsztyńskiego – Jadwiga Biała, w środku Sławomir Derecki – autor oprawy, Pani mgr Elżbieta Plucińska (organizator Zjazdu Meteorytowego), pierwszy od prawej – Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, prof. Łukasz Karwowski (Uniwersytet Śląski), w trakcie II seminarium meteorytowego kwiecień 2003